Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Innholdsfortegnelse

VOC-EU< 0,01