Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS08
Hälsofarlig

Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

Innholdsfortegnelse

VOC-EU 1,45