• ATF

  • Dexron III-G

  • 1 liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Innholdsfortegnelse

Solventraffinerad Mineralolja; Metacrylat copolymer

Volvo Penta Volvo Penta