Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS07
Skadligt

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Innholdsfortegnelse

Propylenglykol