Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager
PARTNER STORE VÄSTERVIK 0490-655 620

GHS07
Skadligt

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Innholdsfortegnelse

Propylenglykol