• Allrengöringsspray

  • Effektivt & användarvänligt

  • 0,75 liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt

Skadligt vid förtäring.
Irriterar huden.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Innholdsfortegnelse

(2-methoxymethylethoxy)propanol ; kaliumcarbonat ; 1-Heptanol, 2-propyl-