• Rengör förgasare & spridare

  • För 2-T & 4-T motorer

  • 443 ml

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. 

Innholdsfortegnelse

polyeteramin