Efoy Efoy

Smart Fuel Cell AG (SFC), världsledande leverantör av bärbara bränsleceller, är det första företaget som lanserat bränsleceller för fritidsbruk ombord på båtar. En verklig revolution inom strömförsörjningsområdet.

Bränslecellen innebär fördelen av att bli oberoende av el i bryggan eller långvarig motorkörning för att hålla batterierna i trim. Bränslecellen är också ytterst pålitlig och helt underhållsfri. En bränslecell omvandlar metanol till elenergi med enbart en liten mängd koldioxid och vattenånga som restprodukt.

Där ett miljövänligt arbetssätt, restprodukterna-utsläppen, är inte större än att de kan jämföras med utandningsluften från ett barn. Bränslecellen är en inkapslad enhet som ansluts direkt till båtens förbruknings batterier. Den har en integrerad batteriladdare som automatiskt sätter bränslecellen i drift vid behov av laddning och stänger av då batterierna har laddats.