Side-Power Side-Power - Starka bog- och akterpropellrar - SEASEA