Wema Wema - Marintankmätare och mätsystem - SEASEA

Sedan Wema grundades 1983 i Norge har de högkvalitativa nivågivarna och instrumenten levererats till ett ökande antal marknader och industrier. Den årliga produktionen uppgår till flera miljoner enheter. Wema är numera världsledande och har under årens lopp fått ett globalt rykte för att leverera de mest tillförlitliga nivågivarna och instrumenten på de olika marknaderna.

Wemas nivågivare finns i både analogt och NMEA 2000 utförande.
Wema erbjuder 36 månaders garanti på hela sortimentet. För att säkerställa en lång livslängd i krävande miljöer använder Wema rostfritt stål och icke korrosiva material, samtliga nivågivare är ISO8846-certifierade. Wema är ett varumärke som ägs av Frigus AB etablerat 1925.