• För packningar

  • Optimerar livslängden

  • 100ml

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

Irriterar huden.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. 

Innholdsfortegnelse

C16-18 Alcohol, C18 unsaturated, ethoxylated, propoxylated