• PowerTrim & servostyrningsolja

  • För system med ATF-olja

  • Original

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

Skadligt vid förtäring.
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Innehåller <namnet på det sensibiliserande ämnet>. Kan orsaka en allergisk reaktion. 

Innholdsfortegnelse

Borated reaction product of polybutenyl succinic anhydride with ethylenediamine-piperazine polymer; Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl, derivs

Mercury Mercruiser Mercury Mercruiser