• Färdigblandad

  • Orange

  • 5 liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig

Innholdsfortegnelse

1,2-etandiol; Natrium-2-etylhexanoat; Bittermedel

Volvo Penta Volvo Penta