• Finkornigt flytande rubbing

  • För lätt repiga ytor

  • 0,5 liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS09
Miljöfarlig

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Hempel Hempel